Het boek

Hebben de waarden vrijheid, gelijkheid en broederschap ons nog steeds iets te bieden in de eenentwintigste eeuw? Komen onze ideeën daarover nog steeds overeen met de laatste inzichten uit de wetenschap? Vrijheid gelijkheid broederschap is de weerslag van het onderzoek dat Maarten van den Heuvel deed naar deze begrippen. Het is tegelijkertijd een verdieping van de gelijknamige serie die in 2012 door de VARA werd uitgezonden.

Vrijheid gelijkheid broederschap werd opgenomen op de longlist van de Socratesbeker 2015 voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek.

Bestel het boek hier.

In de pers:

‘Als we de economische, sociale en ecologische kansen willen benutten, dan zijn er nieuwe en inspirerende ideeën nodig. Precies daaraan levert Vrijheid gelijkheid broederschap een buitengewoon waardevolle bijdrage.’ – Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

‘Een nieuw samenhangend concept van eens revolutionair gedachtegoed. Vrijheid, gelijkheid en broederschap worden in dit boek in drie delen helder onder de loep genomen en toegelicht in het licht van actuele ontwikkelingen, problemen en de intellectuele bezinning op die waarden.’ – Wim Couwenberg op Civis Mundi.

Vrijheid gelijkheid broederschap biedt hoop en geeft tegenwicht tegen de emotionele, psychologische en maatschappelijke verschraling van onze huidige cultuur.’ – Margriet Sitskoorn, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg en auteur van Passies van het brein

‘Van prestatiemaatschappij tot consumentisme en van nature-nurture-debat tot ons vrijheidsbeeld dat ontstond na de Tweede Wereldoorlog: Van den Heuvel laat zien dat dit soort ontwikkelingen gevolgen zijn van de drie waarden die sinds het einde van de achttiende eeuw het hoogste goed worden geacht.’ – Volzin.nu

‘Dit is een mooi en leerzaam boek, bruikbaar voor vorming, educatie en politieke (bij)scholing.’ Jurjen Wiersma in De stem van het boek, nr. 2 2014

‘Van den Heuvel gidst de lezer in zijn boek door de ontwikkelingsgeschiedenis van onze maatschappij. De vraag is of de terugtrekkende overheid waar we nu mee te maken hebben zal leiden tot nare effecten zoals het ontstaan van allerlei groepen die het machtsvacuum gaan vullen. Het is goed te beseffen dat de staat ervoor verantwoordelijk is publieke problemen op te lossen. Dat is namelijk ooit de reden geweest om een staat te vormen.’ www.beroepseer.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *